Braves Varsity Hockey vs. Bismarck (home)

Friday, January 14th, 3:15PM