Braves Varsity Hockey vs. Bismarck Century (home)

Wednesday, February 9th, 7:30 PM