Braves Varsity Hockey vs. Bismarck Century (away)

Friday, January 28th, 3:15 PM