Water Ski Show – Lake Metigoshe

Watch a wonderful water ski show from the water or from The Hill.